Druh materiálu Orientační hmotnost
1 m3  písku cca 1.6 tuny
1 m3   štěrku, drtě cca 1.4 až 1.5 tuny
1 m3   kameniva (0/32, 0/63) cca 1.8 tuny
1 m3  oblázků cca 1.5 tuny
1 m3   betonu (suchý) cca 1.9 až 2.4 tuny
1 m3  suti cca 1.3 až 1.5 tuny
1 m3  zeminy cca 1.5 tuny

 

* uvedené hodnoty jsou pouze orientační, v závislosti na vlhkosti se mohou měnit